Có thể vay thế chấp sổ đỏ tại 2 ngân hàng không?

Khách hàng hỏi:“Tôi hiện đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng và tôi đang là chủ sở hữu của 1 căn nhà tại thành phố Hà Nội, tôi đang thắc mắc không biết là có thể dùng sổ đỏ căn nhà mình để mang đi vay thế chấp 2 ngân hàng khác nhau được không? Mỗi ngân hàng tôi vay vốn một ít, chứ không vay dồn vào 1 ngân hàng cụ thể.”

vay thế chấp sổ đỏ

vay thế chấp sổ đỏ

Khách hàng hỏi tư vấn viên trả lời:

Như chúng tôi hiểu thì bạn đang có nhu cầu vay tiền ngân hàng và thế chấp bằng sổ đỏ ngôi nhà của mình, về thủ tục vay thế chấp ngân hàng  Bạn vui lòng nhấn chuột để xem thêm.

Văn bản luật có quy định

  • Điều 326 Bộ luật dân sự có quy định: Cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình.
  • Và Khoản 1, điều 432 quy định: Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.
Từ những quy định trên thì khi cầm cố tài sản để vay vốn, người đi vay phải chuyển tài sản đó để cho người nhận cầm cố quản lý và sử dụng tài sản đó.
Đối với vay thế chấp sổ đỏ thì người thế chấp được giữ lại tài sản thế chấp, chỉ dùng quyền sử dụng đất và sử hữu tài sản gắn liền trên đất đó để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ vay thế chấp sổ đỏ
Điểm chung của hai loại hình này theo quy định là phải được lập thành văn bản. Tuy nhiên, đối với thế chấp tài sản thì việc thế chấp phải được công chứng, chứng thực hoặc đăng ký giao dịch đảm bảo.
Như vậy, nếu  bạn không cầm cố sổ đỏ mà dùng tài sản để vay thế chấp thì phải công chứng, chứng thực hoặc đăng ký giao dịch đảm bảo. Khi đã được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực, nghĩa là tài sản của  bạn sẽ không được được công chứng hay chứng thực lần 2, tài sản của bạn không thể vay vốn tại 2 ngân hàng khác nhau vì bạn không được công chứng 2 lần.
Mặt khác khi  bạn đã thế chấp sổ đỏ tại một ngân hàng nào đó mà  bạn chưa thanh lý hợp đồng vay thì sổ đỏ của  bạn vẫn đang được ngân hàng đó quản lý, nếu không có sổ đỏ thì làm sao  bạn có thể mang đi thế chấp cho ngân hàng khác được.