Chính sách bảo mật

Khi nào VaynhanhVn thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?

VaynhanhVn sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn cho phép:

  • Đó là khi bạn liên kết để nhận thông báo của chúng tôi từ các trang mãng xã hội như Facebook, Linkdin, Twitter. Các bạn có thể gửi hỗ trợ cho chúng tôi qua email [email protected] để chất lượng website và thông tin ngày càng được hoàn thiện hơn.
  • Khi bạn để lại bình luận dưới một bài viết nào đó, chung tôi cần bạn cung cấp tên/ email để tổng hợp thông tin và trả lời bình luận của bạn.

Chương trình liên kết với các tổ chức khác

VaynhanhVn không phải ngân hàng hay tổ chức tín dụng. Hiện tại, chúng tôi cũng chưa liên kết với một bên thứ ba nào, mà chỉ đưa ra review để khách hàng có cái nhìn tổng quát và lựa chọn các công ty tài chính.

Đặc biệt, VaynhanhVn cam kết sẽ không cung cấp thông tin của bạn đọc cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào!