MUADEE MUA TRƯỚC TRẢ SAU

  • Đăng ký online 5 phút, nhận hạn mức đến 30 triệu: Không chứng minh thu nhập, chỉ 5 phút đăng ký online, được thoải mái trả góp với hạn mức đến 30 triệu​
  • Trả góp nhanh gọn mọi lúc mọi nơi: Tự động chuyển đổi trả góp 3 kỳ khi thanh toán tại cửa hàng hoặc kênh online có phương thức Visa.
  • Không lãi suất, không phí thường niên: Không lãi suất, không phí thường niên trong suốt quá trình sử dụng. Mọi chi phí được thông báo minh bạch, rõ ràng, dễ dàng tra cứu.

ĐĂNG KÝ NGAY

Các sản phẩm vay uy tín

Tin tức chứng khoán